+46 8 410 228 88

– Det är glädjande att se att andelen som vill flytta och inte ser hinder för det ökar. Samtidigt är inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden fortfarande alltför stora när drygt hälften som vill flytta upplever att de inte kan, vilket även påverkar vår bransch. Detta inte minst då många renoveringsarbeten av befintliga bostäder sker i samband med försäljning respektive vid inflyttning, säger Peter Lindström, vd på Bygma i Sverige.

Sex av tio bostadsägare som vill flytta uppger bostadspolitiska och skattemässiga hinder för flytt. Framför allt är det yngre personer som påverkas. Nytt för i år är dock att andelen som vill flytta, men inte ser några hinder ökar. Det visar den senaste Bygmabarometern, som tagits fram av undersökningsföretaget YouGov.

YouGov har för byggmaterialkoncernen Bygmas räkning för sjunde året i rad intervjuat drygt 1 000 personer som äger ett boende. Bland annat ställs en fråga om flyttplaner. Undersökningen visar att cirka en tredjedel vill flytta det närmaste året, men att majoriteten (sex av tio) av dem upplever sig förhindrade på grund av bostadspolitiska eller skattehinder. Reavinstskatten (23%), följt av de nya tuffare amorteringskraven (17%) och svårigheter att få nya lån (15%) är de främsta skälen, tätt följt av förändringar i bostadspriserna.

Hårdast drabbade är den yngre målgruppen (25-35 år). De anger sjunkande bostadspriser som det främsta hindret för flytt, men även svårigheter med att få nya banklån och att man hindras av andra delägare i huset.

– För att komma till bukt med bostadsbristen behöver vi få till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och fungerande flyttkedjor. Att majoriteten av de hushåll som vill flytta drabbas av såväl kreditåtstramningar och reavinstskatten visar att det finns mycket politiken kan göra för att förbättra situationen. Att avskaffa räntebeläggningen på uppskovsbeloppet och införa undantag från kreditrestriktionerna för förstagångsköpare är konkreta åtgärder som skulle göra skillnad, kommenterar Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

En viss ljusning kan dock anas: andelen som vill flytta/sälja och inte ser hinder ökar signifikant jämfört med 2018. Av dem som önskar flytta anger nu 43% att de inte ser något hinder för flytt.

Share This