+46 8 410 228 88

På Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge står idag den berömda maskinhallen från den Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården 1897. Men hur länge kommer den få stå kvar?
Det undrar Anders Houltz, forskningschef på Centrum för Näringslivshistoria, i en artikel om “Borlänges egna Eiffeltorn”.

Arkitekten Ferdinand Boberg och ingenjören Fritz Söderbergh skapade den berömda maskinhallen, uppförd i en elegant, jugendinspirerad stålkonstruktion, täckt av glas och genomskinlig juteväv – rosa på utsidan, blå på insidan. Hallen var 140 meter lång, 20 meter hög och 68 meter bred. Golvytan var närmare 10 000 kvadratmeter – nästan två normalstora fotbollsplaner.

De flesta byggnader från de stora utställningarnas tid revs när själva utställningen var över. Det finns dock undantag – ett är Eiffeltornet från världsutställningen i Paris 1889. Ett annat är just maskinhallen från Stockholmsutställningen 1897. I Kvarnsveden började ett nytt liv för den gamla utställningshallen. Från invigningen år 1900 rymde den ett av Europas största och mest moderna pappersbruk. Men bruket fortsatte att växa. Nya och ännu större pappersmaskiner krävde nya lokaler, och under senare decennier har maskinhallen mest använts som lagerlokal.

LÄS MER >>>

Share This