+46 8 410 228 88

Deklartionsdax och det kommer som vanligt att bli fel: 6,5 miljarder kronor fel! Skattemasen vet dessutom vilka fel du kommer att göra:
– Nio av tio fel i privata deklarationer (86 procent) gäller försäljning av bostad och reseavdrag, konstaterar Eva Samakovlis, chef för Skatteverkets analysenhet

Sedan 2015 har Skatteverket gjort slumpmässiga kontroller av privatpersoners deklarationer. Detta för att bättre kunna mäta mäta skattefelet.
– Vi har utvecklat vår analys av skattefelet ytterligare sedan förra året och lagt till nya områden. Grund för våra bedömningar är Skatteverkets kontroller, framför allt slumpkontrollerna, attitydmätningar och andra typer av undersökningar, säger Eva Samakovlis varnande.

Så här deklarerar du försäljning av bostadsrätt.

Share This