+46 8 410 228 88

Ovälkomna gäster i gemensamma utrymmen som garage eller trappuppgångar har länge varit ett problem för många av landets bostadsrättsägare. Den rödgröna regeringen har nyligen röstat igenom en ny, uppdaterad lag som ger utökade möjligheter till kamerabevakning – en lag som kan komma att påverka många av landets bostadsrättsägare.

– Det finns större möjligheter för bostadsrättsföreningar att kamerabevaka med den nya lagen men det ställer också mer krav på föreningen, säger Monika Jukic, chefsjurist på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. De behöver ha en klar grund till varför bevakningen sker. Är bevakningen nödvändig? Det behöver finnas tydliga riktlinjer kring bevakning. Något som kan vara en utmaning vid styrelsebyten då rutiner lätt glöms bort eller inte följs.

LÄS MER >>>

Share This