+46 8 410 228 88

Det blir lättare för unga att låna till bostaden. Det är resultatet av att både Skandia och SBAB ökar taket för hur stora lån man får ta.

– Vi har sedan en tid arbetat med att analysera och se över kalkylräntan med anledning av det förändrade och lägre ränteläget på marknaden som allt mer bedöms som bestående. Med stor sannolikhet kommer vi med anledning av detta att sänka vår kalkylränta, säger Klas Danielsson, vd SBAB.

Konkret innebär en sänkt kalkylränta att bankerna i sin ”kvar-att-leva-på”-kalkyl räknar med en något lägre högsta bolåneränta som kunden måste kunna betala. De flesta banker kräver i dag att man ska ha så stora marginaler att man klarar av att boräntan stiger till 7–8 procent före ränteavdrag. Det samtidigt som den faktiska boräntan ligger på runt 1,5 procent i snitt.

LÄS MER >>>

Share This