+46 8 410 228 88

Tjejen har flyttat, men grabben bor fortfarande hemma hos mamma? Han är inte ensam. En majoritet unga män i EU i åldrarna 20 till 29 år bor hemma hos sina föräldrar. Det visar statistik från Eurostat.

I genomsnitt 62 procent av de unga männen 2017 bodde i föräldrarhemmet jämfört med 49 procent av de unga kvinnorna. Andel har varit konstant sedan åtminstone 2010 för männen medan det under samma tid har ökat något för kvinnorna.

Tröst för tigerhjärta: De nordiska länderna har den minsta andelen unga vuxna boende hos sina föräldrar men även här är det fler män än kvinnor som bor kvar. I Sverige bodde 2017,  27 procent unga män respektive 19 procent unga kvinnor hos någon av föräldrarna.

I flera av länderna med högre andel unga vuxna som inte flyttat hemifrån som exempelvis Spanien, Italien, Kroatien och Grekland är också arbetslösheten högre och andel unga personer som varken söker arbete, utbildar sig eller har praktik är högst i EU.

LÄS MER >>>

Share This