+46 8 410 228 88


Information om cookies, personuppgifter och copyright

Viktig information för dig som använder våra tjänster. Informationen finns tillgänglig för alla som besöker I Copy You, och det anses därför att alla användare har tagit del av den.

Copyright

För allt material på I Copy Yous webbplats gäller copyright Crosstown Production KB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk.
Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Crosstown Production KB.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Om I Copy You

Våra webbplatser, nyhetsbrev och communities ägs och drivs av Crosstown Production KB, Box 22005, 104 22 Stockholm

Crosstown Production KB följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL) och cookie-lagen, som finns för att skydda din integritet.

Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer material, produkter eller information lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana beställningar.
När du besöker webbplatser, nyhetsbrev och communities, och när du hämtar material, registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller communityn som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och communities registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av Crosstown Production. Läs mer nedan under stycket Cookies.

Våra webbplatser, nyhetsbrev och communities innehåller länkar till andra webbplatser. Crosstown Production ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.
Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra beställd tjänst.

Betalning

Kund kan välja mellan fakturaalternativ eller månadsbetalning. Kunder som väljer att betala tjänsten per månad måste ansluta sig till autogiro. Kreditprövning kan ske.

Kundregistret

Kundregistret är varje kunds egendom och kan alltid återkallas utan kostnad. Inga kontakter kommer någonsin att sparas.

Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Läs mer hos PTS.

Varför använder vi cookies?
I Copyu You nyttjar cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att välja redaktionellt och kommersiellt material för varje besökare (s.k. personalisering), bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, komma ihåg val av textstorlek på sajten, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på I Copy Yous olika sajter och mobila plattformar.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna statistiksystem, åt vår leverantör av ett externt sådant samt åt våra annonsörer.

Hur stänger jag av cookies?
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på I Copy You.se begränsas (se stycket Varför använder vi cookies ovan).

Har du fler frågor om I Copy You.se’s användande av cookies kan du höra av dig till [email protected].

Personuppgifter

I Copy You’s och Crosstown Production’s kund- och medlemsregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från I Copy You.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma
att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av I Copy You / Crosstown Production, till exempel i samband med tryck och distribution.

I Copy you / Crosstown Production har en personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.
Som kund/medlem/användare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till: PUL-Ansvarig, I Copy You, Crosstown Production KB, Box 22005, 104 22 Stockholm. Genom att acceptera reglerna samtycker kunden/medlemmen/användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument. I Copy You, Crosstown Production KB lagrar dina uppgifter i upp till tre år.

 

Anmälda medlemsuppgifter

Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna använda våra webbsajter, nyhetsbrev med mera och dess funktioner på återkommande basis samt erhålla tjänster och erbjudanden från , I Copy You, Crosstown Production KB eller av tredje part godkänd av , I Copy You, Crosstown Production KB. Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till person som ej har rätt att göra beställning för din räkning. Du ska i övrigt iaktta största omsorg så att dina medlemsuppgifter ej röjs för obehöriga eftersom du är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från ditt medlemskonto. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Borttagande av medlemsuppgifter

Skicka ett e-postmeddelande till [email protected] om du vill att dina personuppgifter skall tas bort.

Ansvar

I Copy You, Crosstown Production KB arbetar enligt gällande etiska regler (publiceringsregler, yrkesregler, regler för redaktionell reklam) för press, radio och tv. Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats. Därför sker användningen av länkar på egen risk. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. Om du skulle hitta en icke-fungerande länk är vi tacksamma om Du meddelar oss på vår e-postadress [email protected].

I Copy You, Crosstown Production KB fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll.

Ansvarig utgivare
Mathias Lindblad

För mer information
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Share This